Oranka

Oranka

Met veel plezier werken wij sinds 2016 samen met Oranka en begeleiden ze van een offline verkooporganisatie naar een verkooporganisatie die online gedragen wordt.

Na de opstart is er in 2014 gekozen voor een nieuwe website. Wij zijn met elkaar aan de slag gegaan om te bepalen hoe de dienstverlening en conceptenaanbod van Oranka tot uiting moest komen in de website. Door de inzet van Social Adviessessies hebben wij mooie stappen gezet voordat de website ingericht kon worden. Er was voor de inhoud van de website ongelooflijk gaaf beeldmateriaal beschikbaar van Oranka zelf. Wat is dat een cadeautje als je met een website aan de slag gaat!

Responsive website

Website

Bij de bouw van de site is er rekening gehouden met het feit dat de website de centrale plek is voor de online communicatie. De ingebouwde social mediakanalen helpen bij het contact maken met de belangstellenden voor de dienstverlening van Oranka. Dit biedt ook aan de buitendienst een extra dimensie om niet alleen brochures en leaflets te laten zien, maar ook de relatie te verwijzen naar de website waar alle informatie te vinden is.

Vanuit Prosos verzorgen wij de dagelijkse Social Uitvoer op de verschillende kanalen: Twitter, Facebook, LinkedIn en binnenkort starten wij met Instagram.

Op basis van een vooraf vastgestelde contentplanning komen er dagelijks berichten op de kanalen en hebben wij met elkaar een planning opgesteld om ook 2-wekelijks blogs onder de aandacht te brengen in relatie met thema’s en ontwikkelingen die in het werkveld spelen.

Social Uitvoer

Doelstellingen: Naamsbekendheid, relatiemanagement, leads behalen.

Wij delen dagelijks nieuwsberichten, eigen blogs en eigen content op de verschillende social mediakanalen: Twitter, Facebook, LinkedIn (bedrijfspagina). Daarbij is het erg belangrijk dat er een samenhang is tussen de content die wij corporate delen en de content die gedeeld wordt door de collega’s van het bedrijf. De komende tijd volgen er sessies met de collega’s van Oranka om hen hier verder bij te betrekken.

Website Onderhoud

Vanuit Prosos onderhouden en monitoren wij deze site.

Het onderhoud: maken van de backups, het bijhouden van updates (WordPress-versies en -plugins).

Monitoren: de site monitoren wij uiteraard. Wij delen maandelijks de resultaten met bijbehorende opmerkingen, vragen en aanvullingen met de directie van Oranka.

Waarom social media?

Voor Oranka gelden de volgende aandachtsgebieden om te kiezen om online aanwezig te zijn!

Vergroten naamsbekendheid
Online reputatiemanagement
Relatiemanagement
Genereren website traffic
Invloed op zoekmachine rankings

Samenwerking binnen Verkoop

Gemiddeld genomen besteedde de Verkoop binnendienst maar een heel klein deel van de tijd aan directe salesactiviteiten. Het overgrote deel van de tijd werd in beslag genomen door ondersteunende en administratieve handelingen. Van de taken waaraan ze nauwelijks tijd konden besteden, waren de grote afvallers:

  • Het opvolgen van verzonden documentatie na aanvragen van geïnteresseerde (kandidaat)klanten.
  • Het nabellen van toegezonden offertes en prijsvoorstellen.
  • Het plegen van telefonische acquisitie – kortweg het benaderen van prospects.

En juiste deze belangrijke taken zijn een dagelijkse must ofwel hoofdprioriteit van een verkoopafdeling. We kunnen alleen in leven blijven als er voldoende en constante kwalitatieve omzet is.

Actie in de samenwerking

Een van de taken van Anita Holthuis vanuit Prosos in dit project is, om goed na te gaan hoe een en ander binnen de eigen organisatie is opgezet. Wij hebben gezamenlijk de werkzaamheden en doelstellingen van de afdeling Verkoop binnendienst bepaald.

De werkzaamheden die behoren bij de Verkoopondersteuning zijn bij andere afdelingen binnen het bedrijf ondergebracht. Na een periode van inwerken en met elkaar wennen aan de nieuwe wijze van werken, starten we in de komende periode ook met een online bestelsysteem.

Interimmanager

Wij zien online marketing niet los van de traditionele marketing en communicatie. Bovendien nemen we de collega’s mee in de ontwikkelingen en bijbehorende activiteiten die wij gezamenlijk gaan voorbereiden en uitvoeren.