Bezuinigingen in de zorg

Bezuinigingen in de zorg

Bezuinigingen in de zorg

Bron: http://jongerenloket.com

Ja, het is nodig om goed in de gaten te houden waar het geld in de gezondheidszorg naar toe gaat. Kunnen wij met elkaar met hele kleine dingen niet veel meer bereiken voor de cliënt (gast) als wij meer vanuit de klant kijken en werken? Schoonmaken en eten zijn de grootste levenskwaliteitbepalers in zorgorganisaties. Kunnen wij daar met elkaar niet mee beginnen? (bron: @jjvoerman).

Twee voorbeelden:

@Keuken. Luister naar wat mensen zeggen over het eten. Een cliënt-ex-boer (gast) in een Zorginstelling bleef praten over aardappels die geen aardappels zijn. Laat de kok hem een keer vragen wat dan wel goede aardappels zijn en verzorg die een keer klaar. Eén keer is genoeg voor die man om een jaar tevreden te zijn in plaats van te blijven hangen in zijn onvrede.

@Schoonmaak. Als je nou eens een goed team schoonmakers regelt, en die wat ruimte geeft om aan te passen aan de bewoners. Bij de een een keer vaker langs met de stofzuiger bijvoorbeeld. Hoofd schoonmaak van VieCuri ziekenhuis heeft het helemaal door hoe ze haar team moet aansturen. zie http://voermansparadijs.blogspot.com/2011/06/het-zal-je-baas-maar-zijn.html

Veel zorgorganisaties zijn proces gestuurd, maar wat wil eigenlijk de cliënt, de gast? Waar wil hij/zij voor betalen? Ik vraag mij wel af, waarop wordt er gekort in de zorg en wat zijn de beweegredenen van de minister? Met dit blog sta ik hierbij stil, mede dankzij input van een aantal verschillende bronnen. Wat mij betreft zijn wij het met onderstaande alinea’s toch allemaal eens?

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid neemt haar subsidiebeleid op de schop. De totale waarde van die subsidies is 3,2 miljard euro, daar moet nu 220 miljoen euro vanaf. Voor radio- en tv-campagnes wordt geen geld meer uitgetrokken. Ook patiënten- en gehandicaptenorganisaties worden gekort, ouderenorganisaties krijgen niks meer.

Bron: http://www.anp.nl

“Ja, het belangrijkste is dat de cliënt centraal staat!” Minister Schippers geeft wel aan dat zij het allerbelangrijkste vindt dat de basiszorg dichter bij de mensen in de buurt komt. Daarnaast wil zij een einde maken aan de doorgeschoten fusiedrift waardoor instellingen steeds groter worden, de bewoners en verzorgers elkaar steeds slechter kennen en de keuzevrijheid voor patiënten afneemt. “Zorg is een belangrijk goed dat voor iedereen toegankelijk moet blijven.” Zij streeft ernaar dat cliënten meer zorg krijgen voor de euro’s die je aan premie betaalt.(Bron: Rijksoverheid).

Zij wil een omslag maken: “Van betuttelen naar positief verleiden.”

“Burgers zijn zelf verantwoordelijk voor hun leven”, zegt Schippers in dagblad Trouw. “Het preventiebeleid is te veel in handen gekomen van professionals die met opgeheven vingertje zeggen: let op, zo moet het. Het heeft niet geholpen.” Schippers wil de burgers stimuleren keuzes te maken voor gezond leven. “Samen met gemeentes, het onderwijs, de zorg, maatschappelijke instellingen en particulier initiatief wil de minister burgers een handje helpen.”

Nergens heb ik persoonlijk nog kunnen lezen hoe dit opgepakt gaat worden, wie gaat deze veranderingen stimuleren hoe worden deze veranderingen begeleid. Kunnen de instellingen die genoemd worden bij de bezuinigingen hulp krijgen vanuit bv. het bedrijfsleven om hier vorm en inhoud aan te geven zonder dat dit weer veel geld kost voor opleidingen, vele momenten van het wiel opnieuw uitvinden, terwijl deze kennis mogelijk in het bedrijfsleven aanwezig is?

Meer bereiken met minder geld

De minister wil samen met staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten meer bereiken met minder geld. Daarom krijgen patiënten- en gehandicaptenorganisaties minder subsidie. Ouderenorganisaties krijgen helemaal niks meer. ‘Er zijn wel 200 patiëntenorganisaties, die heel versnipperd zijn. Praat met één stem is onze boodschap’, aldus de minister. Wie samenwerkt krijgt geld, zo luidt het devies. Ouderenorganisaties worden niet meer gefinancierd. Als ouderen een bepaalde beperking of aandoening hebben kunnen ze terecht bij bestaande patiënten- en gehandicaptenorganisaties.

Ik kan zelf niet bepalen of er dan de juiste zorg, aandacht en hulp geboden wordt. Wel weet ik uit eigen ervaring dat in zorginstellingen steeds meer mogelijkheden geboden worden om gebruik te maken van de voorzieningen in de instelling, de zorgorganisatie krijgt steeds meer een ‘wijkfunctie’. Zo worden activiteiten gecentraliseerd en komt er meer geld beschikbaar in de zorgorganisatie om hier aandacht, tijd en innovatie te realiseren. Denk hier ook aan de mogelijkheid om samen te eten, samen te sporten, samen te biljarten etc etc. Er ontstaat in de buurt ook een sociale controle en ondersteuning.

OPLOSSINGSRICHTING (?)

Gepaste zorg

Omdat het gebruik van zorg toeneemt – door de bevolkingsgroei, de dubbele vergrijzing, en bovenal door de mogelijkheden die nieuwe medische technologie biedt – acht de RVZ (Raad voor Volksgezondheid en Zorg) passend gebruik van de zorg, dat wil zeggen noodzakelijke, effectieve, en doelmatige zorg, wenselijker dan ooit. Daaraan kan iedereen een bijdrage leveren:

Wie?

 

Hoe?

 

1) Artsen

 

Artsen, kunnen bijdragen aan een meer passend gebruik van zorg door veel meer nog dan nu het geval is te gaan werken met richtlijnen op basis van wetenschappelijk onderzoek. Zij kunnen ook de betrokkenheid en daarmee de therapietrouw van de patiënt vergroten door samen met de patiënt te bepalen welke zorg deze krijgt.

 

2) Overheid

 

De overheid kan bijdragen door de openbaarheid te regelen van informatie over de prestaties van zorgaanbieders. De overheid moet bovendien een gezondheidsportaal op het internet, inrichten ondersteund door een telefonische hulpdienst, en meer educatie en voorlichting gaan geven over gezonde leefstijlen.

 

3) Burgers

 

Met input van overheid kan de burger namelijk ook meer passend gebruik gaan maken van zorg, bij gezondheidsklachten telkens de afweging maken of het wel zinvol is om een dokter te raadplegen en bovendien een gezonder leefstijl aannemen.

 

4) Zorgverzekeraars

 

De zorgverzekeraar ten slotte kan ook bijdragen aan gepaste zorg, en wel door bij contractering van dokters erop te letten dat deze handelen volgens richtlijnen, en door dokters spiegelinformatie te verstrekken. De zorgverzekeraar moet bovendien geen aanvullende verzekeringspolis aanbieden waar bewezen niet-effectieve zorg in zit.

 

Ik ben heel benieuwd naar de verhalen uit de praktijk, laat het mij weten:

info@anitahvl.nl of via

Bronnen:

Nouws, H. (2011). Informatie over budgetten voor Kleinschalig wonen

URL:http://www.ruimtevoorzorg.nl/uploads/publicaties/een_eerlijk_pgb.pdf

Bezocht op: 30 juni 2011

 

Raad voor de Volksgezondheid en zorg.Gepaste zorg. (2004).

URL: http://rvz.net/publicaties/bekijk/gepaste-zorg

Bezocht op: 25 juni 2011

 

Schippers, E., Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (2011)

URL: http://www.rijksoverheid.nl/regering/het-kabinet/bewindspersonen/edith-schippers

Bezocht op: 29 juni 2011

 

Slock, Dr G.R.I., huisarts. (2011). Ingezonden brief over bezuinigingen in de zorg.

URL: http://www.medicalfacts.nl/2011/06/28/ingezonden-brief-over-bezuinigingen-in-de-zorg/

Bezocht op: 1 juli 2011

 

Voermen, J.J. (2011).
URL: http://twitter.com/#!/jjvoerman en http://voermansparadijs.blogspot.com/.
Bezocht op: 2 juli 2011

 

1Reactie

Geef een reactie

× Kunnen wij je ergens mee helpen?