Communicatie duurzaam ondernemen met in- en externe klant

Communicatie duurzaam ondernemen met in- en externe klant

 

Aan alles komt een einde en dat geldt ook voor de blogserie ‘Duurzaam ondernemen’. Deze week aandacht voor communicatie met de in- en externe klant. Volgende week volgen de conclusies, activiteiten en aanbevelingen en dan is deze blogserie voor mij gereed.

De laatste weken heb ik gewerkt aan de blogserie ‘Duurzaam Ondernemen’. Hij komt dit jaar echt af! Even een korte terugblik:
Na het lezen van mijn blogs over duurzaam ondernemen, zijn wij nu zo ver dat wij weten wat duurzaam ondernemen betekent, wat de aanleiding is om te starten met duurzaam ondernemen en hebben wij de structuur vastgesteld en de bijbehorende acties. In dit laatste blog aandacht hoe er gecommuniceerd kan worden richting de interne- en externe klant.

Communicatie duurzaam ondernemen met in- en externe klant

De communicatie (dialoog) wordt niet altijd genoemd. Terwijl die er juist voor zorgt dat er een balans komt tussen de verschillende partijen (bedrijven, belanghebbenden en maatschappij). In de uitleg van het H.O.P.E. model (Bergmans, 2006) staat beschreven dat duurzaam ondernemen zich onderscheidt door de keuzes in de balans van de 3 P’s en de communicatie hierover met alle stakeholders. Het is geen einddoel maar continu op weg zijn, waarbij al doende wordt geleerd. In het leerproces zijn drie niveau’s te onderscheiden. Resultaten kunnen worden teruggekoppeld naar acties, strategieën of naar missie:

a. terugkoppeling van resultaten naar acties stimuleert continu verbeteren (vindt plaats in operatie).

b. terugkoppeling van resultaten naar strategie stimuleert anders interpreteren (vindt plaats in organisatie).

c. terugkoppeling van resultaten naar missie stimuleert herformulering (vindt plaats in oorsprong).

Informeren van in- en externe klanten over duurzaam ondernemen door de organisatie

Marketing van duurzaam ondernemen werkt het beste als duurzaamheid breed verankerd is in de primaire processen anders prikt de bewuste consument daar zo doorheen. Verankering van duurzaam ondernemen in producten en daarover communiceren werkt beter dan corporate communicatie. Door de omgeving te laten weten wat door de organisatie uitgevoerd wordt op het vlak van duurzaam ondernemen, wordt er nauwkeurig informatie gegeven over de producten, diensten en waarden van de organisatie. Bovendien wordt er door de communicatie een voorbeeld afgegeven aan de omgeving, zodat andere bedrijven kunnen volgen (ECDGO, 2006). Voorbeelden van communicatiemiddelen voor duurzaam ondernemen: Nieuwsbrieven, evenementen rond duurzaam ondernemen, posters, brochures, website etc.

De motieven en aandachtspunten van communicatie voor de organisatie

Na denken over hetgeen er gecommuniceerd wordt over duurzaam ondernemen biedt direct een kans om na te denken over wat er op duurzaam vlak uitgevoerd wordt door de organisatie. Het is belangrijk om te zorgen dat er bij communicatie een balans is in de motieven en de bijbehorende aandachtspunten.


Met de communicatie kunnen de motieven van duurzaam ondernemen overgedragen worden richting de interne- en externe klanten. ‘Duurzaam ondernemen: omdat het moet, omdat het hoort en omdat het loont’ (Moratis&Veen, 2006).

Met behulp van de eerdere blogs is de aanleiding om duurzaam te gaan ondernemen vastgesteld, er is onderzocht hoe draagvlak gecreëerd kan worden. Vervolgens is stilgestaan hoe dit proces op effectieve wijze vormgegeven en verankerd kan worden (binnen de hele organisatie). Met een nulmeting ‘duurzaam ondernemen’ wordt op systematische wijze de huidige prestatie van een onderneming op de 3 P’s van duurzaam ondernemen getraceerd. Deze week is in het bijzonder stilgestaan bij de communicatie over duurzaam ondernemen. De communicatie (dialoog) wordt niet altijd genoemd, terwijl die er juist voor zorgt dat er een balans komt tussen de verschillende partijen (bedrijven, belanghebbenden en maatschappij). In het laatste blog worden de conclusies, activiteiten en aanbevelingen weergeven.

Bronnenlijst:

Voor een volledige bronnenlijst verwijs ik naar mijn eerste blog over dit onderwerp.

Geen reactie's

Geef een reactie