De spanning tussen marketing en privacy

Prosos beeldscherm inlog

De spanning tussen marketing en privacy

In 1981 is op 28 januari het dataprotectieverdrag ondertekend. Achttien jaar later, 2007, is de Europese dag van de privacy in het leven geroepen. Het doel van deze dag is de Europese burgers te informeren over hun rechten rond het gebruik van hun persoonsgegevens door overheden, bedrijven en andere organisaties. Andersom worden bedrijven en organisaties aangemoedigd de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren.

Technologie en de noodzaak

Met de toenemende technologieën krijgen bedrijven en organisaties steeds meer greep op de persoonsgegevens van klanten. Steeds meer communicatie vindt online plaats, waardoor het verzamelen van data relatief eenvoudiger wordt. Denk aan het redelijk onschuldige registreren van jouw pas aangekochte product. Al minder onschuldig wordt het als een bedrijf veel meer gegevens gaat verzamelen. Een belangrijke reden voor bedrijven om jouw gegevens te verzamelen is om jou als klant beter te leren kennen. Aanleiding voor de Europese Unie om het dataprotectieverdrag onder de loep te nemen. Sinds 25 mei 2018 is er één privacywet van kracht, de AVG.

Bescherming van de klant

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een nobel streven van de Europese bestuurders om haar burgers te beschermen tegen marketingactiviteiten. Mailbestanden waren tot die tijd veel geld waard. Sinds de AVG is het aan de bedrijven en organisaties aan te geven wat zij met hun klantgegevens doen en hoe lang zij het bewaren. Ook bij datalekken zijn bedrijven en organisaties verplicht dit te melden.

Cookies

Websites zijn verplicht aan te geven welke cookies zij bewaren van de bezoekers. Bezoekers geven nu vaak akkoord op cookiemeldingen zonder goed te weten waar zij akkoord op geven. Dat is een signaal dat de wet een beetje zijn doel voorbijschiet.
Meestal is het ook handig dat je de cookies accepteert. Het is toch heel praktisch dat de website onthoudt waar je vandaan komt? Zo hoef je bijvoorbeeld niet elke keer aan te geven dat je uit Nederland komt. De consument is wel wantrouwiger over de geografische traceerbaarheid en ‘targeting’. “Niemand hoeft immers te weten waar ik ben!” Natuurlijk is dat begrijpelijk, maar stiekem ook handig. Jij gebruikt toch ook wel eens je geografische locatie als je in een onbekende omgeving op zoek bent naar bijvoorbeeld een restaurantje of benzinestation?

AVG en ePV (e-Privacy Verordening)

Na de invoering van de AVG staat er alweer een volgende wetgeving voor de deur: de ePV. Deze ePV gaat de huidige e-Privacy Richtlijn uit 2002 vervangen. Het grote verschil met de eerdere richtlijn is dat het nu een verordening wordt en dus een wetgevend instrument. De AVG is een algemene wet (‘lex generalis’). De ePV is een bijzondere wet (‘lex specialis’). Een belangrijk detail: bijzondere wetten (de ePV) hebben altijd voorrang op algemene wetten (de AVG). Deze regel wordt gebruikt om speciale situaties in wetgevingen te regelen; in dit geval dus de wetgeving rondom elektronische communicatie. Het internet. Daarin heeft de ePV het straks dus voor het zeggen.

Nog niet definitief

Hoewel de wetteksten van de ePV nog niet definitief zijn en nog goedgekeurd moeten worden, is de verwachting dat de definitieve wetteksten rond 2020 komen. Het kan dus nog wel even duren voor deze verordening in werking treedt. Zeker als je bekijkt hoeveel discussie er rondom het onderwerp bestaat.
Genoeg stof om de gemoederen bezig te houden en het onderwerp van dichtbij te blijven volgen. De spanning tussen marketing en privacy is en blijft voelbaar.

Hoe ga jij met jouw bedrijf en communicatie om met die spanning tussen marketing en privacy? Heb jij bijvoorbeeld de AVG goed geregeld voor jouw website? Wij geven je graag advies als je twijfelt of niet weet hoe je het moet regelen. Neem gerust contact op met ons team van (online) marketingcommunicatieprofessionals.
Let op: wij zijn geen juristen, maar door onze ervaring in het werkveld, assisteren wij je graag om voor jouw bedrijf de benodigde activiteiten te inventariseren, te organiseren en gewenst uit te voeren. Wij hebben contact met enkele juristen, die gewenst kunnen worden ingeschakeld om je stukken juridisch te toetsen.

Geen reactie's

Geef een reactie