Duurzaam ondernemen binnen de facilitaire organisatie ~ deel 1

Duurzaam ondernemen binnen de facilitaire organisatie ~ deel 1

Duurzaam ondernemen binnen de facilitaire organisatie ~ deel 1

 

Het verankeren, de acties en de communicatie van duurzaam ondernemen
binnen de facilitaire organisatie – deel 1: betekenis van ‘duurzaam ondernemen’

De complete paper ‘duurzaam ondernemen’ heb ik geschreven in 2008 toen ik bezig was met mijn afstudeerscriptie voor de HBO opleiding Facility Management, Deeltijd, te Saxion Hogescholen in Deventer. Samen met de papers ‘Impact Belevingseconomie’ en ‘Duurzame arbeidsorganisatie’ heb ik gewerkt aan de scriptie ‘Een duurzame beleving’. Ik wil jullie eerst meer informatie geven op het onderwerp ‘duurzaam ondernemen. In de loop van de komende periode wil ik jullie stap voor stap informeren over mijn resultaten uit mijn scriptie een ‘duurzame beleving’. Ik hoop dat ik kan komen tot een discussie platform om dit onderwerp met elkaar verder uit te diepen. Wie staan hiervoor open??

Inleiding

Ja, de facilitaire organisatie wil duurzaam ondernemen, maar waar beginnen wij? Hoe komen wij tot een structuur om duurzaam ondernemen te verankeren in het facilitair beleid? Welke meetindicatoren kunnen gehanteerd worden? Als de structuur vastgesteld is, welke acties zijn dan nodig voor implementatie en hoe kan er gecommuniceerd worden richting de interne- en externe klant?

In het paper ‘Duurzaam Ondernemen’ is ingegaan op deze ‘hoe’ vragen om te komen tot een stappenplan voor implementatie. In dit eerste blog sta ik stil bij: ‘Wat is duurzaam ondernemen?’

Wat is duurzaam ondernemen

De samenvatting van de betekenissen van ‘duurzaam ondernemen’ is volledig weergegeven in de betekenis van de Sociaal Economische Raad (SER): ‘duurzaam ondernemen is het bewustrichten van ondernemingsactiviteiten op waardecreatie op langere termijn in drie dimensies (People, Planet en Profit) en daarmee op de bijdrage aan de maatschappelijke welvaart op langere termijn, waarbij bedrijven een relatie met de verschillende belanghebbenden onderhouden op basis van doorzichtigheid en dialoog, waarbij antwoord wordt gegeven op gerechtvaardigde vragen uit de maatschappij’ (SER, 2000:86).

Wat in deze betekenis nog aangevuld moet worden is de uitleg die Gewestelijke Ontwikkelingsmaat-schappij (GOM) West Vlaanderen geeft, namelijk dat ‘duurzaam ondernemen een strategie is die de aandacht voor de economische, milieu- en sociale impact inbouwt in het bedrijfsbeleid. De drie dimensies ‘maatschappij’, ‘milieu’ en ‘economie’ (People, Planet en Profit) worden in hun geheel beschouwd en moeten in evenwicht zijn’ (Tavernier&Hernalsteen, 2006:3).

Definities van duurzaam ondernemen zijn vaak niet volledig. Op die manier worden er essentiële begrippen gemist en wordt er geen extra nadruk gelegd op het belang van het evenwicht wat er moet zijn tussen de drie P’s. Ook wordt vaak de communicatie (dialoog) vergeten. Terwijl die er juist voor zorgt dat er een balans komt tussen de verschillende partijen (bedrijven, belanghebbenden en maatschappij).

Het in balans brengen van de drie P’s: People (sociaal welzijn), Planet (ecologische kwaliteit) en Profit (economische welvaart) wordt voorgesteld als een driehoek waarbinnen toegevoegde waarde wordt gecreëerd. Hiermee wordt samenhang gebracht in de drie oriëntaties: oorsprong (waarom?), organisatie (hoe?)en operatie (wat?).

Figuur 1: H.O.P.E. model  (Bergmans, 2003)p>

Schematische toelichting op het Human (1), Oriented Perspectives (2) on Environment (3)
model:

1. Humane aspecten 2. Oriëntatiegebieden
a. Hart (voelen) a. Oorsprong
(hart, people, planet)
Missie en passie leidend tot Waarden.
Waarom gaan wij het doen?
b. Hand (doen) b. Operatie
(hand, planet en profit)
Uitvoering en Innovatie
leidend tot Best practise.
Wat gaan wij doen?
c. Hoofd (denken) c. Organisatie
(hoofd, people, profit)
Verantwoordelijkheid en
Strategie leidend tot Rekenschap.
Hoe gaan wij het doen?
d. People
e. Planet
f. Profit
d. Activiteiten (middelste
driehoek)
Het in balans brengen van de 3
P’s impliceert het maken van keuzes in de Principes waaraan de onderneming
zich wil houden, de Processen die de onderneming in beweging zet en de
Prestaties die de organisatie wenst te behalen. De keuzes zijn
verbonden aan de drie oriëntaties.
3. Environment: De relatie van de onderneming met haar sociale, ecologische en bedrijfsmatige
omgeving.

Tabel 1:  toelichting H.O.P.E. model (Bergmans, 2003)

Voor waardecreatie dient steeds samenhang te bestaan tussen twee oriëntaties (Bergmans, 2003):

a) Economische waardecreatie vindt plaats door de hefboomwerking van kapitaal en arbeid (organisatie) en via klanten en grondstoffen (operatie). Dit type waardecreatie kan gestimuleerd worden door aandacht te besteden aan verantwoordelijkheid, strategie, uitvoering en innovatie.

b) Waardecreatie door het verbeteren van de reputatie van de organisatie wordt gerealiseerd door de producten en de services dat het aanbiedt (operatie) en de waarden waarvoor de organisatie staat (oorsprong). Dit type waardecreatie kan gestimuleerd worden door zich te richten op missie, passie, uitvoering en innovatie.

c) Waardecreatie door synergie van bedrijfsonderdelen ontstaat door het managen van kennis en competenties op basis van een heldere visie en missie wat de onderneming wil zijn (oorsprong) en het gericht inzetten van mensen en middelen (organisatie). Dit betekent het besteden van aandacht aan missie, passie, verantwoordelijkheid en strategie.

Het H.O.P.E. model staat centraal bij het in balans brengen van de 3 P’s (People, Planet en Profit). In deze paper komt het H.O.P.E. model steeds terug om uiteindelijk antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag: ‘Hoe pas je duurzaam ondernemen toe binnen de facilitaire organisatie?’

Conclusie betekenis ‘duurzaam ondernemen’

In de betekenissen van de SER en de aanvulling van het GOM West Vlaanderen is ‘duurzaam ondernemen’ kort samengevat: een strategie om waardecreatie, evenwicht en dialoog in de 3 P’s te creëren. Het H.O.P.E. model staat centraal bij het in balans brengen van de 3 P’s.

Ik ben in juni 2008 Cum Laude afgestudeerd aan de HBO opleiding Facility Management Deeltijd, Saxion Hogescholen te Deventer. Ik ben benieuwd of je interesse hebt naar het vervolg met als onderwerp: ‘de Structuur om duurzaam ondernemen te verankeren in het facilitair beleid inclusief meetindicatoren’.
info@anitahvl.nl of viaBronnenlijst

Let op de bronnen in de lijst zijn van 2008, niet alle bronnen zijn nog te gebruiken; oktober 2011

Bergmans,
F. (2003). Balans in People, Planet en
Profit.

http://www.naarduurzaamrendement.nl/image/publicatie/bestand/1052986392.pdf
URL
bezocht op: 15 maart 2008.Cramer, J. (2001). Duurzaam
Ondernemen: praktijkervaringen met nul meting.

http://www.nido.nu/publicaties/publicaties/index.php,
kiezen voor het document:

Duurzaam ondernemen:
praktijkervaringen met een nulmeting, 2001

URL bezocht op: 15 maart 2008

Leeuwarden: Nationaal Initaitief Duurzame
Ontwikkeling (NIDO)Cramer, J. (2002), Ondernemen
met hoofd en hart. Duurzaam ondernemen: praktijkervaringen.

Assen: Koninklijke Van GorcumCramer, J. &
Jacob M. & Jonker, J. (2005). Ondernemen
met meerwaarde.
Een
overzicht van de praktische resultaten van het Nationale Onderzoeksprogramma
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

http://www.mvovlaanderen.be/pageview.aspx?id=145&mid=72&pid=t

URL
bezocht op: 15 maart 2008DHV (2007), Sustainability Score
Card 2.0.

http://www.dhv.nl/frameset.asp?mainpage=/nederlands/groepssite/actuele_themas/maatschappelijk_verantwoord_ondernemen/sustainability_score_card_/sustainability_score_card_.asp

URL
bezocht op: 15 maart 2008Directoraat-generaal
Ondernemingen, Europese Commissie (2006). Gids
voor doeltreffende communicatie.

http://ec.europa.eu/enterprise/csr/campaign/documentation/download/guide_nl.pdf

URL
bezocht op: 15 maart 2008Korsten,
A. (2006). “Facilitair Manager initiator bij MVO”.

Weekblad
facilitair & gebouwbeheer
, nummer 31, week 19, 11 mei 2006. pp.7.

Valkenswaard: HoLaPress
Communicatie B.V.Moratis,
L. & Veen, M. van der (2006). Basisboek MVO.

Assen:
Van Gorcum.MVO Nederland (2007a). Instrumenten. MVO Scan.

http://www.mvonederland.nl/degrotemvobibliotheek/instrumenten/2750

URL bezocht op: 15 maart 2008MVO Nederland (2007b). Instrumenten. Duurzame Groeitest.

http://www.mvonederland.nl/degrotemvobibliotheek/instrumenten/639

URL bezocht op: 15 maart 2008MVO Nederland (2007c). Instrumenten. Duurzame Strategie Scan.

http://www.mvonederland.nl/degrotemvobibliotheek/instrumenten/331

URL bezocht op: 15 maart 2008Sociaal-Economische
Raad (2000). De Winst van Waarden Advies over maatschappelijk ondernemen.

Den
Haag: SERTavernier,
P. & Hernalsteen, E. (2006). Werken
aan Duurzaam Ondernemen.

West Vlaanderen: GOMWempe, J. & Kaptein M. (2002). Ondernemen
met het oog op de toekomst – Integratie van economische

Sociale en ecologische verantwoordelijkheden.

Den Haag: Stichting Maatschappij en Onderneming.Wolters T. (2004). Duurzaam
ondernemen voor kleien bedrijven Aanzetten en perspectieven uit recente
literatuur.

http://www.iscom.nl/nederlands/duurzaam_ondernemen.php

URL bezocht op: 15 maart 2008


1Reactie
  • Prosos, Pro Social Services Dag van de duurzaamheid 10 oktober 2013
    Geplaatst op 15:20h, 29 oktober Beantwoorden

    […] Blog 1: betekenis van ‘duurzaam ondernemen’ In de betekenissen van de SER en de aanvulling van het GOM West Vlaanderen is ‘duurzaam ondernemen’ kort samengevat: een strategie om waardecreatie, evenwicht en dialoog in de 3 P’s te creëren. Het H.O.P.E. model staat centraal bij het in balans brengen van de 3 P’s. [Lees meer…] […]

Geef een reactie

× Kunnen wij je ergens mee helpen?