Duurzaam ondernemen binnen de facilitaire organisatie ~ deel 2

Duurzaam ondernemen binnen de facilitaire organisatie ~ deel 2

Duurzaam ondernemen binnen de facilitaire organisatie ~ deel 2

 

[De complete paper ‘duurzaam ondernemen’ heb ik geschreven in 2008 toen ik bezig was met mijn afstudeerscriptie voor de HBO opleiding Facility Management, Deeltijd, te Saxion Hogescholen in Deventer. Samen met de papers ‘Impact Belevingseconomie’ en ‘Duurzame arbeidsorganisatie’ heb ik gewerkt aan de scriptie ‘Een duurzame beleving’. Ik wil jullie eerst meer informatie geven op het onderwerp ‘duurzaam ondernemen. In de loop van de komende periode wil ik jullie stap voor stap informeren over mijn resultaten uit mijn scriptie een ‘duurzame beleving’. Ik hoop dat ik kan komen tot een discussie platform om dit onderwerp met elkaar verder uit te diepen. Wie staan hiervoor open??]

Vervolg tweede blog

Ja, de facilitaire organisatie wil duurzaam ondernemen, maar waar beginnen wij? Hoe komen wij tot een structuur om duurzaam ondernemen te verankeren in het facilitair beleid? Welke meetindicatoren kunnen gehanteerd worden? Als de structuur vastgesteld is, welke acties zijn dan nodig voor implementatie en hoe kan er gecommuniceerd worden richting de interne- en externe klant?
In het paper ‘Duurzaam Ondernemen’ is ingegaan op deze ‘hoe’ vragen om te komen tot een stappenplan voor implementatie. In het tweede blog sta ik stil bij: ‘de aanleiding voor een organisatie om duurzaam te ondernemen’

Aanleiding voor een organisatie om duurzaam te ondernemen

In het Nationale Onderzoeksprogramma Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Cramer e.a., 2004) is aan achttien koplopers, bedrijven met een duidelijk staat van dienst in duurzaam ondernemen, gevraagd uit een lijst van twintig motieven een keuze te maken, deze waren gerangschikt onder ‘Potentiële marktkansen’ en ‘Vermindering van potentiële risico’s’.

De volgende vijf motieven werden het meest genoemd door de achttien koplopers:

– Verhoging van de motivatie onder werknemers om voor de organisatie te werken
(organisatie) om trots op te zijn);

– Vergroting van de innovatieve kracht binnen de organisatie leidend tot een sterkere, goed concurrerende marktpositie;

– Verbetering van de interne organisatie door synergie tussen de drie P’s;

– Betere relaties met huidige klanten, onder meer door verbetering van de reputatie;

– Verbetering van de mogelijkheid om op langere termijn te overleven.

Bovendien kunnen er door integratie van duurzaamheidaspecten in het bedrijfsbeleid voordelen ontstaan door synergie (bijvoorbeeld: beter gemotiveerde werknemers hebben meer oog voor het bedrijfsbeleid, en zijn daardoor meer aanspreekbaar op zuinig omgaan met middelen). Ook kan duurzaam ondernemen leiden tot een verbeterde reputatie van de organisatie, hetgeen de marktpositie kan verbeteren. ‘Uit onderzoek blijkt dat reputatie veel elementen bevat die onder duurzaam ondernemen vallen, zoals het goed omgaan met mensen, het creëren van een aantrekkelijke werkomgeving, het nemen van verantwoordelijkheid voor het milieu en het ondersteunen van goede doelen’ (Cramer, 2002:22).

Ook Doppelt (2003) komt, na het geven van feitelijke voorbeelden van aanmerkelijke kostenbesparingen als gevolg van milieumaatregelen, tot de voorzichtige conclusie: ‘wanneer duurzaamheidmaatregelen op een verstandige en efficiënte wijze worden ingevoerd, kunnen deze maatregelen kostenneutraal zijn en zelfs kostenbesparend worden’. Doppelt brengt ook naar voren dat duurzaamheid ook een kwestie is van het verminderen van risico’s. ‘Zo kan inbreuk op milieuwetgeving en het nalaten van adequate preventiemaatregelen de waarde van de aandelen van een bedrijf aantasten. Steeds meer willen beleggers inzicht hebben in dergelijke risico’s’. In veel gevallen zullen de genomen maatregelen zich terugverdienen. Cramer (2002) noemt hierbij: ‘besparingen door minder afval, minder emissies, minder energie. Ook wijst zij op verbetering van het werkklimaat in het bedrijf, hetgeen leidt tot minder ziekteverzuim, een hogere productiviteit en minder verloop onder het personeel’.

De motieven van bedrijven om met duurzaam ondernemen te beginnen lopen uiteen. Het komt neer op de onderstaande drie motieven (Moratis&Veen, 2006):

1. omdat het moet (vanwege wet- en regelgeving en maatschappelijke verwachting).

2. omdat het hoort (uit persoonlijke overtuiging).

3. omdat het loont (eigen belang).

De aanleiding is hiermee vastgesteld. De belangrijkste motieven om te beginnen met duurzaam ondernemen zijn ‘omdat het hoort (persoonlijke overtuiging)’ en omdat het loont (eigen belang)’ (Moratis&Veen, 2006). Als de organisatie start met duurzaam ondernemen wordt er uit persoonlijke overtuiging (‘omdat het hoort’) gekozen voor een strategie die aandacht heeft voor de economische, milieu- en sociale impact inbouwt in het bedrijfsbeleid. Het motief ‘omdat het loont’ is terug te vinden in de bovenstaande vijf motieven (Cramer, 2002): verhoging, verbetering en vergroting van motivatie, innovatieve kracht, interne organisatie, etc. In de extra toelichtingen door Doppelt (2003) en Cramer (2002) komt dit motief ook terug: ‘kostenbesparend door de maatregelen die doorgevoerd worden (afval-, emissie- en energiebesparing) en hogere productiviteit door een verbetering van het werkklimaat’.

In het volgende hoofdstuk wordt aandacht besteed hoe duurzaam ondernemen verankert kan worden in de organisatie. Zo komen wij stapje voor stapje verder. Het is een serie van blogs allereerst gestart met duurzaam ondernemen en vervolgens ga ik in op de belevingseconomie en deze twee ‘werelden’ worden tot eenheid gebracht in ‘een duurzame beleving’. Tussentijds volgen uiteraard gastblogs en wil ik volgende week weer eens weer even ‘adem halen’!

Ik ben in juni 2008 Cum Laude afgestudeerd aan de HBO opleiding Facility Management Deeltijd, Saxion Hogescholen te Deventer. Ik ben benieuwd of je interesse hebt naar het vervolg met als onderwerp: ‘de Structuur om duurzaam ondernemen te verankeren in het facilitair beleid inclusief meetindicatoren’.
info@anitahvl.nl of viaBronnenlijst

zie vorige blog

2 Reactie's
  • Ramon
    Geplaatst op 17:27h, 20 maart Beantwoorden

    Leuk stuk!

  • Prosos, Pro Social Services Dag van de duurzaamheid 10 oktober 2013
    Geplaatst op 12:18h, 10 december Beantwoorden

    […] Blog 2: De aanleiding voor een organisatie om duurzaam te ondernemen De belangrijkste motieven om te beginnen met duurzaam ondernemen zijn ‘omdat het hoort (persoonlijke overtuiging)’ en omdat het loont (eigen belang)’ (Moratis&Veen, 2006). Als de organisatie start met duurzaam ondernemen wordt er uit persoonlijke overtuiging (‘omdat het hoort’) gekozen voor een strategie die aandacht heeft voor de economische, milieu- en sociale impact inbouwt in het bedrijfsbeleid. Het motief ‘omdat het loont’ is terug te vinden in de bovenstaande vijf motieven (Cramer, 2002): verhoging, verbetering en vergroting van motivatie, innovatieve kracht, interne organisatie, etc. In de extra toelichtingen door Doppelt (2003) en Cramer (2002) komt dit motief ook terug: ‘kostenbesparend door de maatregelen die doorgevoerd worden (afval-, emissie- en energiebesparing) en hogere productiviteit door een verbetering van het werkklimaat’. [Lees meer…] […]

Geef een reactie

× Kunnen wij je ergens mee helpen?