Empathy: The Human Connection to Patient Care

Empathy: The Human Connection to Patient Care

 

In één woord ‘wauw’ voor het bijgaande filmpje ‘Empathy: The Human Connection to Patiënt care’. Op de ochtend van de abdicatie van Koningin Beatrix werd ik door Amy van Son verblijd met onderstaand filmpje. Zo sta ik zelf ook echt voor mijn werk, zo wil ik graag naar mensen kijken en bewust zijn wat er in mensen om gaat. Ieder mens is uniek en ieder mens heeft zijn/haar eigen verhaal. In een ziekenhuis gebeurt er zo veel. Hoe fijn is het als je in je werk ruimte en aandacht kan geven aan een ieder als uniek persoon. Dat de omgeving zo is ingericht in een zorgorganisatie dat er ruimte en aandacht gegeven kan worden aan ieder zijn eigen behoeften.

Het zijn de kleine dingen die het doen. Zoals je in bijgaand filmpje ziet, kost het geven van aandacht geen geld. Het vraagt inzet van een ieder om je hier van bewust te zijn en om dit in je zorgorganisatie uit te dragen.

Bewust worden is bewust zijn.

Hoe pakken wij dit met elkaar op? Wat betekent het voor jezelf? Hoe ga jij hier mee aan de slag?

balkon6-568x426Op deze ochtend zat ik met mijn oranjetompoes voor de televisie. Tussen de gebeurtenissen door, keek ik naar het filmpje van de @clevelandclinic. Juist in combinatie met het bijgaande filmpje wat gaat over ’empathie’ heb ik bewust stil gestaan bij de beleving en de emoties die horen bij mensen ook bij deze troonwisseling. Uiteraard gaat het om een zakelijke overdracht van het Koningschap, maar ook om het moment dat er een moeder, zoon en schoondochter op een balkon staan die gevoelens hebben en die dit op een eigen wijze met elkaar en de bevolking delen. Tijdens de balkonscène met de drie dochters, zag je een warmte in een gezin, maar ook de verantwoordelijkheid tussen vader en oudste dochter voor de toekomst die komen gaat. Wat zou er nog meer in hun hoofden om zijn gegaan?

John Hokkeling van Guest gaf bij zijn retweet van dit filmpje de aanvulling: ‘Mooi filmpje over empathie. Zie een mens in een mens”. Zoals ik het zelf verwoord: “Ja, wat doet een bijzonder moment met een mens als het gaat om ‘horen, voelen en zien’ = met de belevenis waar hij voor staat of wat er met hem/of haar gebeurt”.

Als je in andermans schoenen kan staan … Horen wat ze horen. Zien wat ze zien. Voelen wat ze voelen. Zou je ze dan anders behandelen?

Met deze woorden eindigen de ongelooflijk prachtige onderstaande video geproduceerd door de Cleveland Clinic, een non-profit medisch centrum dat klinische en intramurale zorg integreert met onderzoek en onderwijs. Deze video spreekt tot de complexiteit van elke persoon, de verhalen die onuitgesproken gaan zweven op de achtergrondmuziek.

Vraaggestuurde markt binnen Nederlandse gezondheidszorg

Onze ziekenhuizen en klinieken zijn steriel, bestaan uit plichtmatige structuren en zijn gericht op de programmatische structuur van zijn ruimten. Denk aan de inrichting van oude ziekenhuisgebouwen met de uitbreiding van vele vleugels om toch de benodigde specialismen te kunnen aanbieden. Ziekenhuizen zijn de laatste jaren vooral bezig geweest met het optimaliseren en verbeteren van de techniek. Waar is de mens in dit geheel? Hoe voelt hij zich in deze omgeving? Wat gaat er in hem om? Wat kan je doen als het gaat om beleving?

De Nederlandse gezondheidszorg ondervindt een verandering van een aanbodgestuurd naar een vraaggestuurde markt. Enkele wetswijzigingen stimuleren deze verandering, wat mede als gevolg heeft dat ziekenhuizen meer verantwoordelijkheden krijgen over hun vastgoed en huisvesting. Het vergroten van de tevredenheid van de gebruiker (patiënt, bezoeker en het personeel) is één van deze toegevoegde waarden die vastgoed en huisvesting kan bieden. Gezien het feit dat het aantal patiënten op de poliklinische afdelingen van ziekenhuizen veruit het grootst is en een groeiontwikkeling laat zien, neemt het belang toe dat naast de kwaliteit van de zorgverlening, de huisvesting van en service door poliklinieken in ziekenhuizen een positieve bijdrage levert aan de tevredenheid en daarmee samenhangende beleving van de gebruikersgroep.
(inhoud tekst: C.P.W. Gmelig Meijling, 2011)

 

Van klanttevredenheid naar loyaliteit, van service naar beleving
~ Fred Lee ~

Bron:

Film: “Empathie,” Deze video werd gepresenteerd door CEO Toby Cosgrove in zijn jaarlijkse State of the Clinic, op 27 februari 2013.

Geen reactie's

Geef een reactie