Gastblog: #SocialResult! ~effectieve inzet SocialMedia

Gastblog: #SocialResult! ~effectieve inzet SocialMedia

Gastblog: #SocialResult! ~effectieve inzet SocialMedia

 

Sander Bredewout heeft zijn eigen bedrijf WideWooD. WideWooD helpt bedrijven met het centraal stellen van hun klanten (CRM), het optimaal inzetten van SOCIALMEDIA en het INSPIREREN van medewerkers en klanten, om op die manier invulling te geven aan het bestaansrecht van hun onderneming. Dit doen we door middel van: Inspiratiesessies, Strategisch advies, Workshops en Operationele ondersteuning.

Onderstaand artikel kan ook in de zorgmarkt interessant zijn! Want hoeveel zorgorganisatie zijn gestart met SocialMedia, maar zijn zich er van degen van bewust dat zij dit model binnen hun #businessmodel nog wel weg willen/moeten zetten.

WideWood
In tegenstelling tot ongeveer een jaar geleden spreek ik niet veel bedrijven meer die zich afvragen of ze wel, of juist niet #SocialMedia gaan inzetten binnen hun #businessmodel. De huidige vraag die ik bij veel organisaties tref is: “Hoe zet ik SocialMedia #effectief in”? Met andere woorden: “Hoe behaal ik een optimaal #resultaat met een zo beperkt mogelijke inspanning”? De vraag is of je bij het gebruik van SocialMedia moet denken in de vorm van inspanning. Begrijp me niet verkeerd. Sociale resultaten mogen wat mij betreft zeker gemeten, verwacht en vereist worden, maar ik zie SocialMedia vooral als onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering, niet zozeer als “tool”, of “project”. Vergelijk het maar met een aantal verkopers in de winkel. Deze zijn ook niet op elk moment even effectief, dat zal met het kanaal SocialMedia niet anders zijn. Lijkt me ook niet erg.

Om bedrijven eenvoudig de essentie mee te geven van Social Media en daarmee ook een effectieve inzet van SocialMedia, heb ik een eenvoudig model ontwikkelt:

Zoals in de afbeelding wordt weergegeven bestaat het model uit een viertal componenten. De 2 basiscomponenten zijn #GEVEN en #INTERACTIE.

#GEVEN: Sociale Media draaien op geven. Geven in welke vorm dan ook. Middels vakkennis, cadeaus of bijvoorbeeld een gevoel van verbinding. Door te geven aan je doelgroep creëer je als bedrijf een basis van gelijkwaardigheid en focus op je klanten.

#INTERACTIE: De tijd van zenden is voorbij! Probeer niet alleen maar je boodschap te verkondigen, maar stel je juist open voor elke uiting die je ziet vanuit je doelgroep. Als je gaat reageren op deze uitingen ontstaat er interactie en daarmee concrete verbinding met je doelgroep. Gaaf!!!

Zodra je als organisatie voldoende geeft en interactie onderhoudt met je doelgroep zal dit resulteren in #INVLOED.

#INVLOED: Invloed is in mijn ogen het hogere doel voor zakelijk gebruik van SocialMedia. Door het verkrijgen van invloed middels GEVEN en INTERACTIE ontstaat een nieuwe mogelijkheid om je doelgroep te sturen. Feitelijk krijg je weer controle over je doelgroep door hen de mogelijkheid te geven om jou en jouw organisatie te sturen. Van pushen naar vragen. Van directief sturen naar coöperatief sturen.

De samenvoeging van #GEVEN en #INTERACTIE leidt dus tot #INVLOED, wat op haar beurt weer zal leiden tot #SOCIALRESULTS.

#SOCIALRESULTS: Hoewel ik er van overtuigd ben dat niet alle inspanningen van SocialMedia zullen en kunnen leiden tot meetbare resultaten, helpt dit model daar wel bij. Het is van belang om jezelf als organisatie af te vragen wat je wil bereiken met Social Media en hoe je deze waarden kunt meten. Hoe meet je bijv. Een betere binding met de klant, of een positievere attitude ten aanzien van een merk? Dit zijn waarden die niet per definitie direct leiden tot meer omzet, maar door veel bedrijven als essentieel worden bestempeld.

Durf jij op deze waarden te vertrouwen?

Sander Bredewout

Geen reactie's

Geef een reactie

× Kunnen wij je ergens mee helpen?