Met ons Prosos team op naar 2022

Terugkijken op een mooi en bijzonder mooi jaar. Wat hebben wij er snoeihard voor gewerkt, maar wat is het fijn dat wij de kans hebben gekregen om samen te werken aan prachtige opdrachten.

Het was een heerlijk jaar met veel uitdagingen en ontwikkelingen voor onze relaties, maar ook zeker voor ons eigen team.

“Je huidige situatie is het punt op aarde vanwaaruit je naar de sterren kijkt. Kies waar je heen wilt en elke stap brengt je dichterbij.”

-Anita Holthuis-

Ons team

Begin maart verhuisden we naar ons nieuwe stekkie en startte Niek bij ons als online marketeer. We werden voor de tweede keer ‘Prosos-Ooms en tantes‘ van een gezonde dochter van Lynsey. Rik heeft laten zien dat je in drie jaar een prachtige ontwikkeling mag doormaken. Wat een steun heb ik aan ons team gehad.

Boek Proba, Van denken naar doen

Afgelopen jaar stond in het teken van het “Proba boek”, maar ook aan de verdere ontwikkeling van ons team hebben wij veel aandacht gegeven. Trots op ons team, dankbaar dat wij op onze ambiteuze, doel-, resultaatgerichte en respectvolle manier samenwerken.

Vooruitkijken naar 2022

Je zou bijna denken dat we na deze drukke periode heel even pas op de plaats nemen om te rusten maar niets is minder waar. Genieten van je resultaten en het werken aan de toekomst kunnen prima tegelijkertijd! Resultaten komen niet zomaar uit de lucht vallen, dat is de opbrengst van reflecteren en terugkijken en het maken van nieuwe doelen en plannen. Daarmee zet je stappen en reis je naar de sterren.

Als team hebben wij  het thema ‘wendbaarheid‘ omarmt voor de wijze hoe wij samen willen werken met onze partners, maar het helpt ons ook als thema met de ontwikkelingen binnen onze eigen organisatie. Als we het over wendbaarheid hebben, waar hebben we het dan over? Wendbaar zijn, kent geen harde definitie. Ieder bedrijf, iedere branche zal dat anders invullen. Echter, er zijn wel een aantal basis kenmerken die je terug ziet bij de bedrijven die als ‘wendbaar’ worden gezien.

Waarde creëren door eenvoud en kwaliteit

In ons partnerschap gaan wij het gesprek direct aan waar ‘nu vandaag de behoefte aan is, wat heeft directe waarde’. We starten in de uitwerking met het aanbieden van diensten om deze vragen te beantwoorden.

Onze partner begrijpen om waarde voor hem te kunnen creëren

We starten altijd met een persoonlijk gesprek om de wensen, behoeften, gedrag te analyseren en te bepalen of de organisatie nog aansluit bij de vraag van de klant.

Alignment van alle relevante afdelingen

Alle afdelingen hebben een rol in het leveren van een perfecte klantbeleving. Daarom werken wij als team nauw samen. Ons team werkt samen aan één gemeenschappelijk doel en stellen hierbij onze partner centraal.

Empowerment van teams en individuen

We geven elkaar binnen Prosos end-to-end verantwoordelijkheid, dat betekent dat wij elkaar stimuleren in autonome zelforganisatie, trots en betrokkenheid. Empowerment van teams en mensen is onlosmakelijk verbonden aan zelfsturende teams.

Visueel communiceren

We hanteren een effectieve en efficiënte manier van communiceren. We werken bij elkaar in één ruimte, plannen en overleggen in workshopvorm en werken met visuele communicatie.

Leren van experimenteren

Wij stimuleren het werken via de Denk-Doe-Leer cyclus. Hierin worden eerst hypotheses opgesteld, metingen uitgevoerd, analyses gedaan en evaluaties uitgevoerd. Fouten maken mag.

Werken met korte iteraties (sprints)

Verbeteringen en opleveringen worden in korte iteraties (sprints) uitgevoerd. De prioriteiten worden bepaald op basis van waarde en inspanning.

Accountability van alle activiteiten

Na iedere iteratie (sprint) worden zowel de inspanningen áls de resultaten geëvalueerd. Door dit op een transparante wijze te doen wordt de organisatie een lerende organisatie en worden toekomstige prestaties verbeterd.

Wij wensen je hele fijne feestdagen en willen je op onze betekenisvolle wijze ook in 2022 graag een stap verder brengen in het realiseren van (online) groei.

Hartelijke groet,
Namens team Prosos, Anita Holthuis