Op weg naar de beurs van Zehnder Group Nederland

In de samenwerking met Expo World zijn wij geïntroduceerd bij Zehnder Group Nederland, Zwolle. De uitdaging voor deze beurs: “Wij willen een strakke aanpak voor, tijdens en na de beurs en wij willen onze data verrijken gecategoriseerd op de verschillende segmenten die wij bedienen”.

Op basis van een duidelijke structuur zijn wij aan de slag gegaan met de voorbereidingen. Deze bestonden uit een 3-tal sessies waarbij wij een aanpak hebben opgesteld. Nu is het papier natuurlijk altijd erg geduldig, dus ook tijdens de weg naar de beurs toe hebben wij regelmatig contact gehad of de acties haalbaar waren en duidelijk waren om uit te voeren.

Toelichting in dit blog :

1. Doelgroep bepalen
2. Doelstellingen bepalen
3. Boodschap: wat wil je communiceren

Toelichting in deel 2

(eind februari)

4. Middelen & media en Planning
5. Organisatie
6. Financiën
7. Monitoring
8. Evaluatie

Doelgroepen

Het bepalen van de benadering per doelgroep en vervolgens het vaststellen van doelstellingen is nauwkeurig en met een bijbehorende aanpak verzorgd. Belangrijk hierin was dat in dit geval Anita, een duidelijke rol als adviseur heeft ingenomen waarbij doorvragen en als ‘leek’ in de wereld van de producten en diensten van Zehnder terecht komen, enorm heeft geholpen. Ik stelde vragen, waar ook Jaimi dacht… wat ‘stom’ dat ik daar geen antwoord op heb. Hierdoor kwam er een hele andere dynamiek in de uitvoering dan wanneer er alleen vanuit Zehnder gedacht en geademd werd.

Door Jaimi, projectleider marketing en communicatie en haar team, was al enorm veel voorwerk verzorgd. Zo ook de beschrijving van klantprofielen. Deze profielen waren de kapstok voor het uitdenken van de bijbehorende aanpak. De reden dat Prosos Events is gevraagd om mee te werken aan de planvorming is omdat de waan van de dag de voorbereiding van de beurs soms inhaalt. Gewenst was dat er middels een duidelijker structuur aan deze beurs gewerkt zou worden, maar uiteraard wel met de nodige uitdaging, creativiteit en doelmatigheid.

Structuur en doorzettingsvermogen

Melk elk plan is dit van belang

Structuur en doorzettingsvermogen

Wat met elk plan altijd van belang is, is dat een plan gaat leven en dat de uitvoer een onderdeel wordt van de dagelijkse werkzaamheden. Plannen zijn prachtig om uit te denken, maar als er vervolgens daarna in de waan van de dag wordt verder geleefd, dan heeft een plan niet veel toegevoegde waarde. Het plan wat Anita met Zehnder heeft opgesteld, was SMART geformuleerd, waarbij HAALBAARHEID een belangrijk thema is geweest.

Segmenten

De segmenten (doelgroepen) zijn in het plan het uitgangspunt geweest om vervolgens te bepalen waar de interessegebieden van deze doelgroepen liggen. En wat biedt je deze doelgroepen aan op een beurs zodat zij zich gezien en gehoord voelen? Uiteraard met het doel om zich ook aan te melden om naar deze beurs te komen, maar ook om een bezoek te brengen aan de stand. Bij voorkeur dan nog een stap verder: tijdens een ontbijtsessie of avondopenstelling daadwerkelijk ook te komen (te blijven).

De uitrol voor de benadering van de segmenten is vervolgens georganiseerd rond de momenten die wij tijdens de beurs hebben georganiseerd:

  1. Uiteraard op de stand met bijbehorende workshoprondes (met passende onderwerpen gericht op elke doelgroep).
  2. Het programma tijdens de Ontbijtsessies (met experts/namen-in het vakgebied).
  3. De avondopenstelling – in samenwerking met leveranciers.
  4. De seminars (speciale ruimte).

Aanpak

Alle uitingen die gedeeld zijn online, via mailingen en traditioneel, zijn uitgevoerd op basis van segment, bijbehorende behoefte en call-to-action voor de beursdata. De bovenstaande momenten van de beurs zijn dan ook uitgangspunt geweest voor antwoord op de vraag: “Wie willen wij voor welke ‘actie’ uitwerken”.

In het tweede deel hebben we aandacht voor de boodschap en bijbehorende acties richting de beurs om de gewenste genodigden te benaderen.

Deel 1 van 2

Aanpak

Alle uitingen die gedeeld zijn online, via mailingen en traditioneel, zijn uitgevoerd op basis van segment, bijbehorende behoefte en call-to-action voor de beursdata. De bovenstaande momenten van de beurs zijn dan ook uitgangspunt geweest voor antwoord op de vraag: “Wie willen wij voor welke ‘actie’ uitwerken”.

In het tweede deel hebben we aandacht voor de boodschap en bijbehorende acties richting de beurs om de gewenste genodigden te benaderen.

Deel 1 van 2