Proba | Lean

Bij Prosos beginnen wij elke dag met een dagstart. De dagstart is een kort overleg van 10 tot 15 minuten met een vaste korte agenda. De dagstart is een hulpmiddel uit de Lean methode.

We bespreken welke werkzaamheden er op de planning staan. Misschien zijn er wel specifieke issues bij klanten of, niet onbelangrijk, heeft iemand gedurende de dag hulp van een collega nodig. Hierdoor werken we efficiënt en effectief en zijn we goed op de hoogte van alles wat er speelt. We kunnen elkaar op deze manier ook goed vervangen of aanvullen.

Lean is a way of thinking, not a list of things tot do.

Shigeo Shingo

Lean

Lean is het engelse woord voor slank. Het staat voor een manier van werken waarbij alles en iedereen in zich richt op het creëren van waarde voor de klant. Deze manier van kijken naar productie en werk is in de jaren 80 van de vorige eeuw bij Toyota ontwikkeld en werd oorspronkelijk vooral gebruikt in productiebedrijven. Later raakte het gebruiken van lean ingeburgerd in allerlei verschillende soorten bedrijven.

Bij lean wordt er altijd met 5 principes gewerkt die ook voor ons heel herkenbaar zijn.

  1. Waarde: Om klantwaarde te kunnen toevoegen moet je weten wie je klanten zijn en wat zij willen.
  2. Waardestroom: Dit is huidige situatie. Wat doe je en welke processen zijn er?
  3. Flow: Hier ga je verspilling, zaken die niet goed gaan in het proces, elimineren. Het idee is dat er een natuurlijk proces ontstaat dat vanzelf stroomt.
  4. Pull: De klant bepaald wanneer het proces begint. Dit is een principe dat oorspronkelijk vanuit voorraadbeheer ontstaan is. Toch is het ook in de marketing belangrijk want het gaat om het goed kennen van je klant en het inschatten van wanneer zij jou nodig gaan hebben.
  5. Perfectie: Dit draait om innoveren, verdiepen en verbeteren. Op deze manier zorg je ervoor dat je telkens een stapje beter wordt.

De lean toolbox

Er zijn naast de dagstart veel verschillende hulpmiddelen die je bij lean kan gebruiken. Denk aan SMART, continue verbetering met PDCA, KPI’s (prestatie indicatoren) Kaizen en Kanban. Daarom is het een populaire methode om te gebruiken, je kiest wat bij jouw werk en bedrijf past. Veel bedrijven gebruiken dus niet de hele methode maar het deel van de hulpmiddelen dat bij ze past.

Scrum en agile

Vaak worden ze in een adem genoemd, lean, scrum en agile. En dat is niet zo vreemd, de dagstart bijvoorbeeld wordt zowel in lean als in scrum gebruikt.

Agile betekent behendig en lenig. Snel reageren en bewegen zijn de basis. Tussen agile en lean zijn veel overeenkomsten. Het eindresultaat en het continue verbeteren staan bij beide centraal.

Scrum is een term uit de rugby. Het is één van de methodes die een bedrijf kan toepassen om agile te werken. Er wordt gewerkt met zelfsturende multidisciplinaire teams die in sprints van een aantal weken werken. Aan het einde van een sprint wordt dan een vooraf bepaald (deel)resultaat opgeleverd. Deze methode is vooral populair in de IT en bij projecten.