Waardevolle tekstuele content in 2020

Waardevolle tekstuele content in 2020

Bij contentmarketing maken we onderscheid tussen twee soorten content: visueel en tekstueel. Beide kunnen bijdragen aan hetzelfde doel, maar de manier hoe dit gebracht wordt verschilt van elkaar.

In dit blog helpen wij je op weg met handige tekstuele contentmarketingtips en -tricks. In een vervolg blog zullen we ook tips and tricks met je delen over visuele content.

Inhoudelijke experts

Het ontwikkelen van goed geschreven content kost vaak veel tijd en vraagt om samenwerking binnen je organisatie. De verschillende expertises van je collega’s samenbrengen en dit tot uiting brengen in goed geschreven content. Je collega’s zijn dé inhoudelijke experts, hebben (vaak) heel veel kennis om over te brengen en weten wat er speelt. Het is hierbij belangrijk om je collega’s het belang en de impact van content marketing in te laten zien. Laat de mogelijkheden en voordelen zien en houdt hen op de hoogte van het resultaat. Door dit te stimuleren creëer je enthousiasme, waardoor men sneller waardevolle input aanlevert en mee gaat denken hoe je persona’s het beste helpt.

Het doel van je organisatie

In 2020 gaan we met geschreven content nog meer denken vanuit de klant. Om dit te kunnen doen is het belangrijk eerst de in marketing termen genoemde buyer persona’s en customer journey in kaart te brengen. Wat vindt de doelgroep interessant en binnen hoeveel tijd gaat de doelgroep over tot het doel van je organisatie. Kortom bepaal voor wie je schrijft!

Het is belangrijk het doel van je organisatie goed voor ogen te houden bij het schrijven van content. Wil je de doelgroep verleiden iets te kopen of wil je meer inschrijvingen voor je nieuwsbrief. Het doel vraagt ook iets van de content welke je schrijft maar vooral ook op welke manier je dit bij de doelgroep aanbiedt. Laat dit ook nakijken door mensen binnen je doelgroep en verwerk feedback om je content te optimaliseren.

Waar ga je het aanbieden

Ook is het belangrijk te bepalen waar je doelgroep actief is je wilt immers je doelgroep wel zo optimaal mogelijk bereiken. Vraag het je doelgroep, welke social media kanalen gebruiken ze en/of wat vinden ze interessant om online of offline te lezen. Ook kun je kijken op welke kanalen je doelgroep zelf actief is en hier een lijn in gaan ontdekken. Ook kun je bij je concurrent kijken, waar halen ze succes mee en maak hier gebruik van.

5 tips samengevat

  • Bepaal voor wie je aan het schrijven bent. Elke doelgroep heeft een aparte benadering nodig! Met behulp van A/B testen bepaal je de juiste benadering.
  • Laat je content controleren door de doelgroep. Je familie en vrienden willen je hier vast graag bij helpen. Laat het dan direct checken op spel- en taalfouten, wanneer je zelf druk aan het schrijven bent kun je nog wel eens wat over het hoofd zien.
  • Onderzoek op welke online/offline kanalen je doelgroep actief is en welke content op deze kanalen aansluit.
  • Kijk naar je concurrent, welke content slaat aan of welke berichten kun je beter achterwege laten?
  • Sluit je collega’s aan op je contentplanning en laat ze input aanleveren! Je collega’s zijn dé inhoudelijke experts, hebben (vaak) heel veel kennis om over te brengen en weten wat er speelt.