Fris van start in 2022

Heb jij eind vorig jaar de basis gelegd voor het nieuwe jaar? Met een plan waarin duidelijke doelen zijn opgenomen en planning voor wat je wanneer gaat doen.

“Je huidige situatie is het punt op aarde vanwaaruit je naar de sterren kijkt. Kies waar je heen wilt en elke stap brengt je dichterbij.”

-Anita Holthuis-

Fris van start

Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen en wij vinden het in ieder geval altijd fijn om meteen weer doelgericht aan de slag te gaan. Bij het bepalen van wat onze acties zijn, van wat we gaan doen kijken we altijd vanuit verschillende perspectieven naar hetgeen we willen bereiken.

Klant

Je klant is het uitgangspunt. Het is heel belangrijk dat je aansluit op datgene wat je klant nodig heeft en wil weten. Hoe verleid je jouw klant op de beste manier? Misschien heb je in het verleden wel het klantwaardemodel ingevuld of klantreizen gemaakt voor jouw website. Beide hulpmiddelen om je doelgroep beter te keren kennen. Bepaal nu je weer met nieuwe doelen aan de slag gaat of je klant nog dezelfde is en of er nieuwe inzichten zijn waarmee je nog beter kan aansluiten.

Interne processen

Kijk nu ook naar je interne processen. Welke afspraken zijn er en hoe werk je samen? Loopt de planning goed en zijn de werkzaamheden goed verdeeld? Of kan het slimmer en beter?

Financiën

Het bepalen van je marketingbudget is niet altijd eenvoudig. Je moet immers goed weten wat je wilt bereiken en hoeveel omzet je draait. Je wilt immers dat je marketingbudget zichzelf terugverdient waarbij je een goede return on investment (ROI) nastreeft. Een gemakkelijke manier voor het bepalen van je marketingbudget is het toepassen van de 10% regel (10% van je omzet als marketingbudget).

Lerend vermogen

Uiteindelijk draait het terugkijken, aanpassen en plannen natuurlijk om leren en verbeteren. Door hier bewust mee bezig te zijn kan je groeien en de toekomst positief tegemoet treden.

In het boek Proba. Van denken naar doen besteden wij aandacht aan al deze elementen. En als je het boek koopt heb je meteen toegang tot downloads en hulpmiddelen waarmee je verbeterpunten kan identificeren en onderweg kan naar een klantgericht en productief 2022.